กกต.เร่งกลุ่มขอจดพรรคใหม่เร่งดำเนินการให้ทันเม.ย.นี้

สมชัย เผยมีกลุ่มที่ขอจอแจ้งชื่อพรรคยังขาดรายละเอียดที่จะไปสู่การจัดประชุมได้ เร่งรีบดำเนินการให้ครบขั้นตอนทันเมษายนนี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการให้กลุ่มที่ประสงค์จะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่จดจองชื่อพรรคได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นมา ว่า เป็นความประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้พรรคใหม่และพรรคเก่ามีความเท่าเทียมกันในการแข่งขันให้มากที่สุด โดยอาจเรียกว่าเป็นบันได 3 ขั้น คือจดจองชื่อพรรค หาสมาชิกก่อตั้ง 500 คน หาทุนประเดิม 1 ล้านบาท และจัดประชุมสมาชิกก่อตั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งหรือ 250 คนขึ้นไป เพื่ออนุมัติระเบียบ ข้อบังคับของพรรคและได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการบริหารพรรค เพื่อนำมาจดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง

“หากดำเนินการ 3 ขั้นตอนเสร็จทันวันที่ 1 เมษายนนี้ก็แปลว่าพรรคใหม่เกิดขึ้นทันพรรคเก่าที่จะเริ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามเงื่อนไขประกาศคสช.ที่ 53/2560 และ พระรราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง เช่นการจัดตั้งสาขาภาค การหาตัวแทนในระดับจังหวัดเพื่อทำไพรมารีโหวต การขยายจำนวนสมาชิก เป็นต้น แต่ถ้าหาก 1 เมษายนกลุ่มที่จดจองชื่อยังดำเนินการไปไม่ถึงขั้นการประชุมสมาชิกก่อตั้ง แต้มต่อที่ให้ขยับก่อนหนึ่งเดือนก็สูญเปล่า” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า เงื่อนไขการจัดประชุมคือต้องหาสมาชิกก่อตั้ง 500 คนให้ครบ และให้คนเหล่านี้มีส่วนในการบริจาคเงินเป็นทุนประเดิมพรรคเฉลี่ยคนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เมื่อได้ครบ 500 คนแล้วจึงจะกำหนดวันประชุม โดยต้องมีคนเข้าร่วมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือ 250 คน อย่าเข้าใจผิดว่ามีคนครบ 250 คนแล้วขอจัดประชุมได้

“การขอจัดประชุมต้องมีรายละเอียด 6 ประการ คือ ทำอะไร เหตุผลความจำเป็นอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร มีผู้เข้าร่วมประมาณเท่าใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งผ่าน กกต.ไปยัง คสช.และต้องให้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่ใช่ขอวันนี้ จะประชุมพรุ่งนี้ ขณะนี้ยังมีกลุ่มที่ขอจดจัดตั้งพรรคขอจัดประชุมเพียงไม่กี่กลุ่ม และยังขาดรายละเอียดที่ต้องครบถ้วนทั้ง 6 ประการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแปลว่าถึงปลายเดือนนี้อาจมีกลุ่มการเมืองใหม่ที่สามารถใช้แต้มต่อให้เป็นประโยชน์ทันเพียงไม่กี่ราย เมื่อมีแต้มต่อแล้วต้องรู้จักใช้ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าออกกติกาอย่างไรก็เอื้อพรรคเดิมตลอดอีก” นายสมชัย กล่าว.-สำนักข่าวไทย