กทม.50เขต ปักจุดทิ้งขยะ แก้ปัญหาขยะตกค้าง

กทม. 50 เขต ปักจุดทิ้งขยะ ทั้งถนนสายหลัก-รอง-ชุมชน-ริมคลอง แสดงรายละเอียด วันเวลาทิ้งและจัดเก็บ แก้ปัญหาขยะตกค้าง นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักฯได้จัดทำโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โดยให้ 50 สำนักงานเขต กำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดป้ายแสดงรายละเอียด วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาเข้าจัดเก็บขยะ

เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการทิ้งขยะ พร้อมเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ และ QR code (กลุ่ม Line) ระหว่างผู้บริหารขยะกับประชาชน เพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแก้ปัญหาการทิ้งขยะในจุดทิ้งขยะที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันติดตั้งป้ายไปแล้ว 1,092 ป้าย ในพื้นที่ 50 เขต ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างวินัย การทิ้งขยะของประชาชน ลดปัญหาขยะตกค้างจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ร่วมตรวจงาน ร่วมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้กทม.มีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth