จับตาครม.ถกวาระเศรษฐกิจหลายเรื่อง

ที่ประชุมครม. เตรียมพิจารณาเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ พร้อมดูความคืบหน้าทำยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 4 ธ.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี เป็นประธานประชุมครม. ซึ่งเลื่อนการประชุมมา 1 วัน จากเดิมที่จะประชุมทุกวันอังคาร

เนื่องจากวันที่ 5 ธ.ค.เป็นวันหยุดราชการ โดยการประชุมวันนี้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง เช่น กระทรวงการคลังเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 59 พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 60 อีกทั้งยังเสนอปรับเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนกระทรวงอุตสากรรมเสนอแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทางด้านกระทรวงคมนาคมเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทยของคณะกรรมาธิการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews