ลุยอีอีซีฟาสแทรกแรกทำรถไฟเร็วสูง 3 สนามบิน

บอร์ดอีอีซีไฟเขียวโครงการ 2 แสนล. เร่งประมูลและลงนามเอกชนให้เสร็จในปีนี้ เอกชนใครมาลงทุนต้องซื้อกิจการแอร์พอร์ตลิ้งก์เดิมที่วิ่งขาดทุนไปด้วย เพราะเป็นโครงการเดียวกัน นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

คือดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา มูลค่า 200,000 ล้านบาท ถือเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการเร่งด่วนตามขั้นตอนของอีอีซีฟาสแทร็ค ที่จะลดระยะเวลาการจัดหาเอกชนมาร่วมลงทุนกับรัฐบาลอย่างรวดเร็ว โดยจากนี้จะเริ่มขั้นตอนการประมูลแบบนานาชาติ คาดว่า จะดำเนินการได้เสร็จและสามารถลงนามในสัญญากับเอกชนได้ภายในปีนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews