อึ้ง! พบคนนอกศูนย์ไร้ที่พึ่ง เอี่ยวอมเงินคนจน

เลขาฯ ป.ป.ท.เผยพบคนนอกศูนย์คนไร้ที่พึ่งเอี่ยวโกงเงินคนจน พรุ่งนี้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มอีก 3 จว. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ว่า เความคืบหน้าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป้าหมายหลัก 37 แห่ง 37 จังหวัด พบว่าศูนย์ฯ ที่พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริต 24 จังหวัด รูปแบบการทุจริตเหมือนกับกรณีของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ จากการลงไปตรวจสอบและการได้รับเบาะแสข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งผู้ที่ยังรับราชการและนอกราชการ ปรากฎเค้าลางว่าน่าจะมีคนนอกศูนย์ฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ยังไปไม่ถึงว่าจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่น ปลัดกระทรวงและรองปลัดพม. สำหรับพฤติการณ์ของคนนอกศูนย์ฯ ที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยนั้น มีลักษณะที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือเข้ามาผลักดันให้เกิดการดำเนินการลักษณะนั้น ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว และหาความเชื่อมโยง

เมื่อถามว่ากรณีการทุจริตในศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่จ.ขอนแก่นซึ่งถูกเปิดเผยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่นักศึกษาคนดังกล่าวกับถูกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เรียกไปตำหนินั้น ป.ป.ท. ตรวจพบหรือไม่ว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีของศูนย์นี้ด้วย พ.ท.กรทิพย์ กล่าวว่า ยังไม่ปรากฏข้อมูลไปถึง ว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามป.ป.ท.ขอขอบคุณประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ และตอนนี้เรายังคงเปิดรับข้อมูลเบาแสต่าง ๆ อยู่ ขอให้มาร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ให้ปรากฏผลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews