เผยปชช.ร้องทุกข์ปม”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”เยอะสุด

“สมพาศ” เผยประชาชนร้องทุกข์ศูนย์ร้องเรียน 14-27 ต.ค.นี้  2 พันกว่าเรื่อง ขณะที่ “สังคม-สวัสดิการ” ร้องเรียนอันดับ 1 ประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่ 30 ต.ค.นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยข้อมูลการร้องทุกข์ของประชาชนต่อนายกฯและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ผ่านช่องทาง 1111 ตั้งแต่วันที่ 14-27 ต.ค.ที่ผ่านมา

พบว่า  มีการร้องทุกข์ทั้งสิ้น  2,358  ครั้ง รวม 1,411 เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว 1,171 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.99 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 240 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.01 โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้  1.สังคมและสวัสดิการ จำนวน 764 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 704 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 60 เรื่อง 2.การเมือง-การปกครอง จำนวน 246 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 180 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 66 เรื่อง 3.การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 130 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 79 เรื่อง  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 51 เรื่อง 4.เศรษฐกิจ จำนวน 125 เรื่อง  ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 78 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 47 เรื่อง 5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 109 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 107 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 เรื่อง 5.กฎหมาย จำนวน 35 เรื่อง  ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 23 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 12 เรื่อง และ 6 พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) อำนวยความสะดวก จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 เรื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews